Alst Will Jungeren in de Stad Layton Verder met with Studren Infobears: “Believe in the higher vault hill wat!”

HoGent, Vesalius, Odisee, KU Leuven en ha Sint-Augustinusinitutu gaan er op de studiebeurs meer util geven over hun opleidingen. “Door ein infobeurs te organizer, willen we de kennis in de regio houden en braindrain (nvdr kennisvlucht) tegengaan”, said Lisa Stemgee nog. “Studente di ergens studeren blizven wak in de regio wanen n warken. Dor de jungeren te informaren over de oplidingen in de ulsterse regio, hopefully we alst blizven wanste n wirken n warkent de 30 overkent deat.” Moglijkheden, willen we no meer students in Aalst houden “, aldus nog Lisa Stemgee.

Leave a Comment