FNV and WOINActie: One of the first things they do is come up with an idea of ​​what to look for and tactics to help ease the way.

Tzedens De Opening Van Heat Academy Jar in Utrecht Presenter N.Atal Organism, Wonderful DEFV, WOINARDER DEFV, DOB (Aljamen Oandarwajd), FNV Young and United ND LSVB (ENGROOUUUUUUUUUUUUUUUUULT).

Structural te weinig geld

Volgens are aware of the ambitions of those who do not want to be genuine and that this is the structure of the Weilig Geld om de Qualit vant of the Heat Wetenschappelijk Onderwijs te Warborgen. Rens Bod, a hobbyist at the University of Amsterdam and one of the initiators of WOinActie, overhauled Minister Ein Koffertje with begging alternatives.

It is only 1,1 miljard bij

Bod: ‘The financing of our university was done in 1984, since the recent Minister Zelf recently met Tweede Kamer. This antal student is sindsdien flink toegenomen, mar er geen euro bijgekomen. The ER is structurally 1.1 MILZ euros per jare extra nodig om de quality van underwearis te verbateren. ‘

Mir grew up in Mir Mir Koali

Workdruk in de laurentcourt n de darmi semenhangand in de organistes vinden dat’s mer gedan moyt warden an hate terugdrজngen van hate grot. One of the reasons is that there is an end to the finances of the fines that are flexible in the hand.

Jeff Financial Zackerhead

Jan Boersma, bestselling FNV Onderwijs & Onderzoek: ‘Geef de universititen, maar ook hogescholen en onderzoeksinstuten, financiële zekerheid. Stop Met Die Onjinige DryDaur Constructis, Warbiz Mensen Jarenlang In Dেলzelfe Flexbanen Jiten. My vanity banner has given me more continuity in quality, for learning, understanding and students. ‘

Students studying

It is worth noting that the organization has raised 1.7 billion euros for students to study for students. Studenten moeten nu lenen n warken om te kunnen studeren n dardur kunnen j jich nit voldoinde concenteren op hun study. De studibeurs moyt het heidige lenstelsel vervangen.

Lees de alternatieve begroting (pdf)

Leave a Comment