A student at the Student Center – Universiteit Gent

  • Also, a tolage krijgt, betaalt de vlaamse overheid het voorschot dat je al hebt ontvangen, rechtstreeks terug aan onze dienst.
    The rest of the bed from the tolage krijg is self-contained.
  • Can you study? Ligat de Studitoilez lager Dan Hate Betalde Vorscht?
    Dan vorderen wij zelf het voorschot (of a deel ervan) van jou terug.

We don’t even want to create a profile in this digital locket on the website of Affidavit Stuietoelagen.
Enkel dan kan er ein anvraag van je studietoelage ook effectief worden opgestart.

Leave a Comment