‘Mack Studren Free’ | What you juggle

De studibiurs een goed voorbeeld. The instruction krejgen het lesgeld van de overheid, de student moet het lesgeld betalen aan de instelling, Maar krijgt het geld via een basebeurs van Duo.

Maak gewon henderwijs voor onze studentsen gratis, geef ze ook een ov kaart, dan kunnen ze eventueel bij ouders blijven winen. Willen / Moyten J Op Commerce, Dan Can N Lening Ain Utcomst Jigen. मार and weet iedereen waarvoor het geld gebruikt wordt. De Wonderwijsinstellingen Moeten van Het Budget Oak de Boken Betalen. Want to be able to read a book with Aan, even if the students are learning via syllabus on the internet. Uteraard ook via aantekeningen tijdens de colleges.

Here students learn, instill and overheat a hoop moyite in costen minder hebben. All right, Biz Duo Julen J. Knit Blizz Gijon.

Mr. Leo, Emelord

Leave a Comment